Hosting

Webruimte, hosting, webspace. Allemaal verschillende namen voor een en hetzelfde ding:

Ruimte op het wereld wijde web voor het plaatsen van een (persoonlijk) webpagina