Ubuntu APT-GET Update hash sum mismatch

Ik loop er af en toe tegen aan dat de apt-get update een error geeft: Hash sum mismatch
De oplossing die dan vaak werkt is:

sudo rm -rf /var/lib/apt/lists/partial
sudo apt-get update -o Acquire::CompressionTypes::Order::=gz